Prowadzenie pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie dla profesjonalnego biura rachunkowego. Dzięki temu księgowość danej firmy będzie prowadzona w sposób rzetelny.

Ewidencja przychodów i wydatków firmy

Pełna księgowość opiera się w dużej mierze na ewidencji przychodów oraz wydatków firmy. Wszystkie transakcje finansowe muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane, a dokumenty z takich transakcji powinny być przez określony okres czasu archiwizowane. Księgowość opiera się też na przygotowywaniu list wynagrodzeń, premii, itd.

Ewidencja stanu majątku przedsiębiorstwa

Biura zajmujące się pełną księgowością realizują też zadania związane z ewidencją stanu całego majątku przedsiębiorstwa. To sprawia, że można jasno określić, czy sytuacja finansowa danej firmy jest dobra, czy też przedsiębiorstwo po prostu na siebie nie zarabia.