Na czym polega analiza cen?

Analiza cen konkurencji jest jednym z bardziej istotnych narzędzi, z jakich powinno korzystać przedsiębiorstwo. Tylko w ten sposób firma będzie wstanie właściwie przeprowadzać różnego rodzaju badania marketingowe. Analiza cen umożliwia również na uzyskanie bardzo ważnych informacji związanych z kształtowaniem się cen wybranych produktów.

W jaki sposób możliwe jest dokonanie analizy cen konkurencji?

Zdecydowanie najbardziej znaną metoda służącą do bardzo dokładnego przeprowadzenia analizy cen będzie wykorzystanie modeli ekonometrycznych. Warto wiedzieć, że opierają się one na danych historycznych. Metoda ta pozwala na przeanalizowanie całego zakresu cen, w którym dany produkt był oferowany klientom. Ponadto stosowanie ekonomicznych i statystycznych metod pozwala na dostarczenie bardzo szerokiego zestawu narzędzi zapewniających bardzo wiarygodną analizę. Umożliwiają także na odpowiedzieć na pytania w kwestii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki wspomnianym modelom firma może także stymulować reakcję klientów na ceny, które się zmieniają.

Na czym dokładnie polega próg cenowy?

Przedsiębiorstwo przeprowadzające bardzo dokładną analizę cen firm konkurencyjnych ma możliwość określenia tzw. poziomu wrażliwości wybranych usług czy produktów na zmianę cen. Może również zidentyfikować siły działania różnego rodzaju czynników na kształtowanie się cen. Niezwykle ważne będzie znalezienie przez firmę progu cenowego, po którym może niestety dojść do znacznego spadku jeżeli chodzi o sprzedaż.

Więcej informacji na https://dealavo.com/pl