Dobrze wystawiona faktura

Dobrze wystawiona faktura to jest taka faktura, która zawiera wystawcę i firmę, której się fakturę wystawiają. Szybkie wystawianie faktur wcale nie kłóci się z tym, że na fakturze znajdują się wszystkie konieczne informacje. Faktura musi oczywiście zawierać dane dotyczące przedmiotu sprzedaży, czyli określać produkt lub usługę. Musi określać cenę jednostkową przez jednostkę danego produktu, koszt netto i brutto, sposób płatności, termin płatności i kilka dodatkowych informacji. Tak wystawiona faktura jest fakturą wystawioną w sposób poprawny i nie trzeba jej później poprawiać. Jeżeli czegoś nie ma, trzeba poprawić.

Więcej informacji o wystawianiu faktur znajdziesz na http://szybkafaktura.pl/