Analiza cen i jej sposoby

 

Analiza cen to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który posiada płatne usługi/produkty. Obowiązek ten nie jest mu narzucony odgórnie, jednak aby jego biznes się utrzymał i miał szansę wybić się z ofertą, analiza cen powinna odbywać się regularnie. W praktyce okazuje się, że dla klientów, nie jest ważna jedynie jakość produktu lub wykonania usługi, ale też cena. Dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze ją ustalić.

Czym jest analiza cen i co ona daje?

Analiza cen umożliwia zapoznanie się i uzyskania informacji, jakie ceny za podobne produkty lub usługi posiada konkurencja. Dzięki temu można dopasować swoje ceny tak, aby porównując do własnej oferty i składników, jakie składają się na usługę, cena końcowa wyróżniała się na tle innych. Można dzięki niej również zapoznać się z ewentualnymi promocjami rywali i dopasować ofertę cenową tak, aby przewyższyła resztę podobnych na rynku.

Sposoby analizy cen w oparciu na ocenie odbiorców

Metoda PSM (Price Sensitivity Meter) – Metoda ta ma na celu wyznaczenie przedziału ceny akceptowalnej, dokonując analizy wrażliwości cenowej. Wyznaczając przedział, wskazywana jest konkretna cena dla konkretnego produktu lub usługi. Jednym z dużych plusów tej analizy jest fakt, że to sami odbiorcy produktów lub usług, określają, jaka cena będzie odpowiednia. Oni sami oceniają to, czy dany produkt w zaprezentowanej cenie będzie dla nich odpowiedni, czy może byliby za tym cenę obniżyć lub przeciwnie są skorzy do zapłacenia wyższej ceny. Dzięki temu można dopasować ofertę tak, aby była korzystna właśnie dla nich.

Metoda BPTO (Brand Price Trade-Off) – Jest to metoda dość zbliżona do poprzedniej. Tu również, największy wpływ na cenę ma odbiorca, czyli Klient. Polega ona na pokazaniu mu kilku produktów z jednej kategorii z różnymi wariantami cenowymi, gdzie cena badanego produktu jest najniższa. Ma on za zadanie wybrać, z której oferty jest w stanie skorzystać. Po pierwszym wyborze pokazana jest ponownie ta sama lista, przy czym badany produkt ma podniesioną cenę w porównaniu do pierwszego wyboru odbiorcy. Badanie uznaje się za zakończone w momencie, gdy Klient rezygnuje z zakupu lub uzna, że nie zmieniłby już decyzji zakupu.

Metoda Demand Two – Polega ona również na badaniu cen na podstawie informacji od Klientów. Jest to szacowanie potencjalnego popytu. W tym przypadku testowana jest konkretna cena, badając ile osób, jest w stanie nabyć produkt lub skorzystać z usługi w tej cenie.

Metoda DPA (Direct Price Acceptance) – W tym przypadku, jak przy metodzie pierwszej i drugiej, Klient ocenia który produkt jest w stanie nabyć po pokazaniu mu listy kilku w różnych cenach. Badana jest w tym przypadku czułość Klientów na ceny rynkowe. W wyniku końcowym ustala się cenę, która jest bezpośrednio możliwa do przyjęcia.

Metoda analizy na podstawie statystyk

W tym przypadku brane są pod uwagę statystyki, w jakich cenach produkty lub usługi były, lub są sprzedawane przez konkurencję. Jest to dość pracochłonna metoda, ponieważ należy sprawdzić wiele wariantów cenowych i dokładnie przeanalizować składniki, jakie składają się na produkt lub usługę.

Więcej na https://dealavo.com/pl/