Analizy statystyczne

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi i technik, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wnioski, rozwiązania i podawać dowody. Ogólnie mówiąc, obejmuje to weryfikację, porządkowanie i modyfikowanie informacji w zamyśle uformowania pożytecznych i istotnych wyników, które są poparte badawczym […]